Demokraside temsilciler belli bir bölge yada kitleyi temsil eden insanlar olarak sorumluluk sahibi, dürüst, adil ve saygılı olmalıdırlar. Temsil ettikleri insanların haklarını, çıkarlarını ve taleplerini savunmalı, onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalı ve onlara hesap vermelidirler.
Temsilciler seçimi sırasında da aynı ilkeleri gözetmeli, seçmenlere gerçekçi ve yapıcı vaatlerde bulunmalı, rakiplerine karşı saygılı ve hoşgörülü olmalı ve seçim sonuçlarına saygı duymalıdırlar. Demokrasinin sağlıklı işlemesi için temsilcilerin bu şekilde davranması gerekir.
Bu nedenle, temsilcilerin, insanlara saygılı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde davranmaları gerekir. Temsilciler, insanlara yaklaşırken, onların görüş ve taleplerini dinlemeli, farklılıklara hoşgörü göstermeli ve ortak çözümler bulmaya çalışmalıdır. Temsilciler, aynı zamanda, kendilerini seçen insanlara karşı sorumlu olduklarını unutmamalı ve yaptıkları işleri düzenli olarak raporlamalıdır. Temsilciler, demokrasinin işleyişinde önemli bir rol oynarlar ve bu rolü layıkıyla yerine getirmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler.