-

Gözden kaçırmayın

Engelli Girişimciler İçin Korumalı İşyeri Projesi'ne Yeni Destekler!Engelli Girişimciler İçin Korumalı İşyeri Projesi'ne Yeni Destekler!

Afyonkarahisar'daki kırsal kalkınma çabalarıyla ilgili olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan IPARD destekleriyle birçok yatırım hayata geçirilmekte ve bölgenin ekonomik gelişimine katkıda bulunulmaktadır. Bu başarı hikayeleri ve yatırımlar "Üretenle El Ele" isimli bir kitapta toplanarak yayınlanmıştır. Kitap, kırsal kalkınma projelerinin uygulanmasıyla birlikte gerçekleşen dönüşümün somut örneklerini sergileyerek IPARD desteklerinin bölgesel ekonomi üzerindeki etkisini göstermektedir. "Üretenle El Ele" kitabı, çiftçilerin, girişimcilerin ve bölgedeki diğer yatırımcıların deneyimlerine yer vererek IPARD desteklerinin bölgesel ekonomi üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Bu kitap aynı zamanda, benzer yatırımlar yapmak isteyenlere ilham kaynağı olmayı ve yol gösterici bir kaynak olmayı hedeflemektedir. Afyonkarahisar'daki kırsal kalkınma çabaları, tarım ve hayvancılık gibi farklı sektörlerde gelişimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. "Üretenle El Ele" kitabı, bu süreçte başarı hikayelerini ortaya koymak ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırmak adına önemli bir araç olacaktır. Kitap ve sağladığı bilgiler, ilgili kurumun internet sitesinde daha detaylı olarak incelenebilir. #Afyonkarahisar #kırsalkalkınma #tarım #hayvancılık #IPARD #kırsalhikayeler #sürdürülebilirlik #ekonomigelişimi