-

Gözden kaçırmayın

Engelli Girişimciler İçin Korumalı İşyeri Projesi'ne Yeni Destekler!Engelli Girişimciler İçin Korumalı İşyeri Projesi'ne Yeni Destekler!

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) içindeki Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi görevini aktif bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Serteser, son olarak OSBÜK'ün Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yer aldı. Bu toplantı, organize sanayi bölgelerinin karşılaştığı sorunları ele almayı, bu sorunlara çözüm bulmayı ve iş dünyasının rekabet gücünü artırmayı hedefleyen stratejileri oluşturmayı amaçlıyordu. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, toplantıda şehrin ticari ve sanayi alanında daha fazla potansiyele sahip olmasını sağlama konusundaki görüşlerini ve önerilerini paylaşma fırsatı buldu. Serteser'in vizyonu, Afyonkarahisar'ın güçlü bir temsiliyeti ve rekabetçi bir şehir olmasını desteklemek üzerine kurulu. Bu toplantı, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının çözülmesine ve iş dünyasının daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olacak stratejilerin belirlenmesine odaklanmıştır. Hüsnü Serteser, OSBÜK içindeki Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeliği göreviyle, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın çıkarlarını ve şehrin ekonomik kalkınmasını desteklemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, OSBÜK'ün Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda aktif olarak yer aldı. Bu toplantı, organize sanayi bölgelerinin sorunlarını tartışmayı, çözüm yolları bulmayı ve iş dünyasının rekabet gücünü artırmayı hedefledi. Serteser, Afyonkarahisar'ın ticari ve sanayi alanındaki potansiyelini ileriye taşıma vizyonunu benimsemektedir. #Afyonkarahisar #TicaretveSanayiOdası #HüsnüSerteser #OSBÜK