-

Gözden kaçırmayın

Afyonkarahisar Üniversitesi'nden dev mantar üretim tesisi!Afyonkarahisar Üniversitesi'nden dev mantar üretim tesisi!

İlimizde anne ve bebek ölümlerini önlemek amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görevli program yürütücü personele yönelik, riskli gebelikler toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, aile hekimleri ve kadın doğum uzmanları tarafından tespit edilen riskli gebelerin daha yakından takip edilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması amaçlandı. Aile hekimleri, gebelerin takibi ve yönlendirmeleri konusunda çalışmalar yaparken, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli de riskli gebelere uzman hekimler tarafından takip edilmesi için yardımcı olmaktadır. Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen toplantıda, riskli gebeliklerin önlenmesi ve anne ve bebek ölümlerinin azaltılması için neler yapılabileceği tartışıldı. Bu programın özellikleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıya katılanlar, ilimizde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için fikirlerini paylaştılar ve işbirliği yapmaya karar verdiler. Bu önemli toplantının amacı, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi için etkili bir strateji oluşturmaktır. Riskli gebelerin erken teşhis edilip takip edilmesi, gerekli müdahalenin yapılması ve doğru yönlendirmenin sağlanması hayati önem taşımaktadır. İlçe Sağlık Müdürlükleri ve aile hekimleri arasındaki işbirliği, bu hedefe ulaşmada büyük bir rol oynamaktadır. Toplantıda, riskli gebeliklerin nedenleri, belirtileri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca ailelerin risk faktörleri hakkında bilinçlendirilmesi ve sağlıklı bir hamilelik süreci için yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirildi. Bu sayede, riskli gebelerin sağlık hizmetlerine erişimi ve takibi artırılarak, anne ve bebek ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu toplantı, anne ve bebek ölümlerini önlemek amacıyla atılan önemli bir adımdır. Riskli gebeliklerin erken teşhis edilmesi ve takip edilerek doğru müdahalenin yapılması, annelerin ve bebeklerin sağlığını korumada büyük bir rol oynamaktadır. İlçe Sağlık Müdürlükleri ve aile hekimleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile anne ve bebek ölümleri azaltılacak ve toplum sağlığı daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. #annevebebeksağlığı #riskligebe #hamilelik #sağlık #toplumsağlığı