-

Gözden kaçırmayın

Afyonkarahisar'da Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Sağlık Endüstri Bölgesi İçin Önemli Bir Toplantı GerçekleştirildiAfyonkarahisar'da Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Sağlık Endüstri Bölgesi İçin Önemli Bir Toplantı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir açıklamada, hayvancılık ve gıda işleme sektörlerinde uygulanacak 45 proje için IPARD-II Programı kapsamında toplamda 210,6 milyon TL hibe desteği sağlanacağı duyuruldu. Bu yeni gelişmeyle birlikte, IPARD-II Programı'nın 13. Başvuru Çağrısı altında desteklenen toplam proje sayısı 379'a ulaşırken, sağlanan toplam hibe miktarı da 1,2 milyar TL'ye yükseldi. Bu hibe paketi, ilgili sektörlerdeki işletmelerin modernizasyonunu ve kapasite artışını, ürün kalitesini iyileştirmeyi, verimlilik ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Sağlanan mali destekle birlikte, bölgedeki tarımsal üretim ve işlenmiş gıda üretiminin daha ileri bir seviyeye taşınması ve böylece hem yerel ekonominin güçlenmesi hem de istihdama katkı sağlanması beklenmektedir. Bu finansmanın, bölge çiftçileri ve işletmeler için önemli bir motivasyon kaynağı olacağı ve uygulanacak projelerin, sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra bölgeye ekonomik ve sosyal katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. Hibe programının detayları ve başvuru süreçleriyle ilgili bilgilerin yakından takip edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

#Afyonkarahisar #IPARD #HibeDesteği #Hayvancılık #Gıdaİşleme #Tarım #Ekonomi #İstihdam